ULUSLARARASI YAYINLAR:

1-Caner S, Usluoğulları CA, Balkan F, Büyükcam F, Kaya C, Saçıkara M, Koca C, Ersoy R, Çakır B. Is IL-33 is useful to detect early stage of renal failure? Renal Failure. DOI:10.3109/0886022X.2013.832313.

2- İnancli SS, UsluoğullariCA, Üstü Y, Caner S, Tam AA, Ersoy R, Çakir B. Effect of cabergoline on insulin sensitivity, inflammation, and carotid intima media thickness in patients with prolactinoma.  Endocrine. 2013 Aug;44(1):193-9. DOI: 10.1007/s12020-012-9857-y. Epub 2012 Dec 12.

3-Berker D, Işık S, Erden G, Tütüncü YA, Özcan HN, Caner S, Tekelek B, Aydın Y, Güler S. Serum matrix metalloproteinase-9 levels in the diagnosis of functioning  adrenal tumors. Endocr Pract. 2010 May-Jun;16(3):419-27. DOI: 10.4158/EP09250.OR.

4-Caner S, Altınbaş A, Sayki M, Büyükcam F, Yılmaz B, Çakal E, Çoban S, Delibaşı T. M30 does not predicttheseverity of hepato-steatosis, whereas adiponectin level declined with increasing of ALT and the severity of hepatic steatosis. Journal of Clinical Laboratory Analysis. 2013, DOI: 10.1002/jcla.21697

5-Yeşil Y, Altun BU, Turgut N, Öztürk ZA, Kuyumcu ME, Yeşil NK, Caner S, Balcı K.Phrenicneuropathy in diabetic and prediabetic patients without neuromuscular complaint.ActaDiabetologica. 2012 Jan 28. DOI: 10.1007/s00592-012-0371-8.

6-Yüksel O, Helvacı K, Başar O, Köklü S, Caner S, Helvacı N, Abaylı E, Altıparmak E.An overlooked indicator of disease activity in ulcerative colitis: mean platelet volume. Platelets.2009 Jun;20(4):277-81. DOI: 10.1080/09537100902856781.

7-Yüksel O, Bolat AD, Köklü S, Altıparmak E, Albayrak M, Caner S.  Ischemic colitis, an unusual complication of colonoscopy. South Med J. 2008 Sep;101(9): 972-3. DOI:10.1097/SMJ.0b013e31817ed2a5

8-Dede F, Yılmaz B, Aylı D, Kayataş M, Atılgan G, Caner S, Akyürek N, Odabaş AR. Acute tubulointerstitiel nephritis associated with diffuse large B-cell lymphoma presenting as acute renal failure. Renal Failure.2008;30(4):465-7. DOI: 10.1080/08860220801964269.

9-Aydın Y, Caner S, Berker D, Üstün İ, Yılmaz B, Delibaşı T, Ünlü EB, Güler S. Case ofAgranulocytosis and Perianal Abscess Developed due to Propylthiouracil and Resistant to G-CSF Treatment. The Endocrinologist 2009;19(1):12-13. DOI:10.1097/TEN.0b013e3181958fda

10- Işık M, Caner S, Şeker M, Civelek B, Odabaş H, Özdemir N, Uncu D, Zengin N. Gastricadenocarcinomaundertheage of 40; moremetastatic, lessdifferentiated. J BUON. 2011 Apr-Jun;16(2):253-

11- Beyazıt Y, Caner S, Kurt M, Kekilli M, Aydoğ G, İbiş M. Dermatofibroma  in a patient with Crohn’sdisease: a novel clinical manifestation.. J Crohns Colitis. 2010 Oct;4(4):490-1. DOI:10.1016/j.crohns.2010.03.005.

12-Usluoğulları CA, Önal DA, Özdemir E, Caner S, Ersoy O, Ersoy R, Çakır B. What Is The Effect of Radio-Iodine Therapy on Helicobacter Pylori Infection? Available online 01 August 2013 Turkish Journal of Medical Sciences. DOI: 10.3906/sag-1301-142

13-Biyikli HH, Arduc A, Isik S, Ozuguz U, Caner S, Dogru F, Shorbagi Ai, Erden G, Berker D, Guler S, Assessing the Relationship between Serum Ghrelin Levels and Metabolic Parameters and Autoimmunity in Patients with Euthyroid Hashimoto’s Thyroiditis.Endocrine Practice. 2014 Feb 11:1-21. [Epub ahead of print].

14-Inancli S, Caner S, Balkan F, Tam AA, Guler G, Ersoy R, Cakir B. Urinary Neopterin Levels in Patients with Thyroid Cancer. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. February 2014. DOI 10.1007/s12070-014-0710-x. [Epub ahead of print].

15- Caner S, Altınbaş A, Yeşil Y, Beyazıt Y, Yılmaz B, Yüksel O. The relation between Helicobacter                pylori and the Ulcerative Colitis. Available online 20 November 2013. Turkish Journal of Medical           Sciences.DOI: 10.3906/sag-1305-3

16-Yilmaz B, Basar O, Aktas B, Altinbas A, Ekiz F, Büyükcam F, Albayrak A, Ginis Z, Öztürk G,        Coban S, Ucar E, Kaya O, Yüksel O, Caner S, Delibasi T. Effects of urtica dioica extract on experimental acute pancreatitis model in rats. Int. J. Clin. Exp. Med. 2014;7(5):1313-1318

17-Uçler R, Önal ED, Usluogulları CA, Kaya C, Caner S, Tam AA, Tunca H, Sennaroglu E. Relationship between metabolic syndrome and female sexual dysfunction. Obesity reviews ©

18-Tüzün D, Oğuz A, Caner S,. Tam AA, Çuhacı N, ErsoyR, Çakır B. A rare cause of non traumatic rhabdomyolysis: central diabetes insipidus. 13th European Congress of Endocrinology, 30 April – 4 May 2011, Rotterdam, The Netherlands, P618, Endocrine Abstracts April 2011 Volume 26, ISSN 1470-3947, ISSN 1479-6848(online)

19-İnançlı SS, Caner S, Balkan F, Tam AA, Ersoy R, Çakır B. Urineneopterin levels in differentiated thyroid cancer. 15th International Congress of Endocrinology and 14th European Congress of Endocrinology, 5-9 May 2012,Florence, Italy.

20-İnançlı SS, Usluoğulları CA, Üstü Y, Caner S, Tam AA, Ersoy R, Çakır B. Insulin resistance and the effect of treatment on insülin resistance in patients with prolactinoma.15th International Congress of Endocrinology and 14th European Congress of Endocrinology, 5-9 May 2012,Florence, Italy

21-Işık S, Berker D, Erden G, Tütüncü YA, Özcan HN, Caner S, Tekelek B, Aydın Y, Güler S. Using serum matrix metalloproteinase-9 levels in the diagnosis of functional adrenal tumors. American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) 19th Annual Meeting,21 – 25 April 2010; Boston, Massachusetts.

22-Usluoğulları CA, Caner S, Özdemir E, Önal E, Ersoy O, Ersoy R, Çakır B. The effect of radioiodine treatment on Helicobacter pylori eradication. 14th European Congress of Endocrinology P1687,Florence, 2012 Italy

23-Baser H, Tuzun D, Saglam F, Caner S, Ersoy R, Cakir B. Effect of obesity on vitamin d and parathormone levels. 14th European Congress of Endocrinology P1687,Florence, 2012 Italy.

 

ULUSAL YAYINLAR:

1-Caner S, Ersoy R. Birinci basamakta diyabetes mellitusa yaklaşım. Ankara Medical Journal. 2011;21(4),39-44.

2- Oğuz A, Çuhacı N, Usluoğulları CA, Caner S, Uğurlu M, Ersoy R, Çakır B. Diabetik ayaklı hastalarımızda amputasyon oranları ve demografik veriler. Ankara Medical Journal. 2012; 12(1):11-15.

3- Tam AA, Caner S, Ersoy R, Çakır B. Hirudoterapi (Sülük) ve guatr: Bir vaka nedeni ile. Ankara Medical Journal. 2011;21(4):55-56.

4-Başer H, Tam AA, Caner S, Uzun B, Karaoğlanoğlu N, Ersoy R, Çakır B. Mediastinal Paratiroid adenomlu bir hastada atipik lokalizasyonda Brown tümör benzeri kemik lezyonu: Olgu sunumu. Türk Tıp Dergisi, 4(3):137-141, 2010

5- Balkan F, Usluoğulları CA, Caner S. Tiroid hemiagenezisi olan iki olgu nedeniyle literatürün gözden geçirilmesi. Gaziantep Medical Journal, G.ANTEP-2013-06-043. DOI:10.5455/GMJ-302013-156

6- Usluoğulları CA, Caner S, Balkan F, Kılıç V, Sezer S. Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği ile takip edilen hastaların sınıflandırılması ve mortaliteyi etkileyen faktörler. Dicle Medical Journal. DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0340

7 – Balkan SF, Usluoğulları CA, Üçler R, Usluoğulları B, Caner S. Gestasyonel diyabet için ortalama trombosit hacmi (MPV) bir marker olarak kullanılabilir mi? Gaziantep Tıp Dergisi

8- Uçler R, Önal ED, Usluogulları CA, Kaya C, Caner S, Tam AA, Tunca H, Sennaroglu E. Metabolik sendrom ve kadın cinsel fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişki. Abant Tıp Dergisi. ABANT 2014; 3(3): 269-273. DOİ: 10.5505/abantmedj.2014.41736

9- Dirikoç A, Sağlam F, Can F, Caner S, ErsoyRÇakır B. Tiroidektomi sonrası L-Tiroksin tedavisi alan ve almayan hastalarda tiroid fonksiyon testleri ve tiroid ultrasonografi bulgularının değerlendirilmesi. 4. Türkiye Titoid Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Özet Kitabı, 47, P19, İstanbul, 10-11 Nisan 2010.

10- Oğuz A, Çuhacı N, Usluoğulları CA, Caner S, Uğurlu M, Ersoy R,ÇakırB.Diyabetik ayaklı hastalarımızda amputasyon oranları ve demografik veriler. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 106, P047, Antalya, 2010.

11- Tüzün D, Oğuz A, Caner S, Tam AA, Çuhacı N, Ersoy R, Çakır B. Nontravmatikrabdomyolizin nadir bir nedeni: Santral diabetesinsipidus. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 127, P094, Antalya, 2010.

12-Başer  H, Tam AA, Caner S, Uzun B, Karaoğlanoğlu N, Ersoy R, Çakır B. Mediastinal yerleşimli paratiroid adenomu: Olgu Sunumu. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 175, P203, Antalya, 2010.

13- İnançlı SS, Caner S, Balkan F, Tam AA, Ersoy R, Çakır B. Differansiyetiroid kanserli hastalarda idrar Neopterindüzeyi. PS-069, 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya,

14- İnançlı SS,  Usluoğulları CA, Üstü Y, Caner S, Tam AA, Ersoy R, Çakır B. Prolaktinomalı hastalarda insülindirenci ve tedavinin insülin direnci üzerine etkisi. PS-194, 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi,12-16 Ekim 2011, Antalya,

15- CanerS,        Zengin        N,        Yılmaz        B,        Yılmaz        B,        Budakoğlu        B,            Özdemir                  NY, Öksüzoğlu ÖB.Genç yaş mide kanseri ayrı bir antitemi ? 17. Ulusal   Kongresi  19-23          Nisan                        2007, Antalya

16-   Başer H, Tüzün D, Sağlam, F, Caner S, Ersoy R, Çakır B. Obezitenin Vitamin D ve parathormon düzeylerine etkisi. PS-274, 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi,1216

 

KİTAP YAZARLIĞI:

Prof Dr. Ali Koşar, Doç.Dr. Zekaver Odabaşı, Uzm. Dr. Sedat Caner, Uzm. Dr. Serkan Karahan, Uzm.Dr.   Özgür Kırbaş, Uzm. Dr. Erdinç Nayır. Prospektüs Dahiliye (1. Ve 2. Cilt),  3.baskı, 2010, Klinisyen Tıp       Kitabevleri, Ankara. ISBN: 978605366037

 

SERTİFİKALAR:

1- Pancreatic İslet Cell Transplantation Certificate, 29 June- 31 December 2012, Dışkapı Yıldırım BeyazıtEducation and Research Hospital Stem Cell Research Center, Ankara, Turkey

2-Hospital Infections Control Course, 20-22March 2006, N Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

3-  The Second Postgraduate Course of Turkish The Society of Endocrinology and Metabolism                    ofTurkey (Endo Course), 24-27 March 2011, Eskişehir, Turkey

4-iPSC production training certificate from University of Alabama at Birmingham in USA